MELEPAS JILBAB DEMI KARIR? BAGAIMANA MUSLIMAH HARUS MENYIKAPINYA? - Sheika Hijab

MELEPAS JILBAB DEMI KARIR? BAGAIMANA MUSLIMAH HARUS MENYIKAPINYA?

2 tahun yang lalu    

Setiap umat memiliki ujian. Dan ujian terbesar bagi Umatku adalah harta. HR. Ahmad, Tirmidzi.

Ketahuilah ukhti, Jilbab adalah kehormatan wanita. Allah mewajibkan wanita berjilbab bertujuan untuk menjunjung tinggi kedudukan dan martabat wanita.

Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. QS. Al Ahzab: 59 .

Rasulullah bersabda : Sesungguhnya jika engkau meninggalkan sesuatu karena Allah, niscaya Allah akan memberi ganti padamu dengan yang lebih baik. HR. Ahmad .

Soal Rezeki tak perlu khawatir, Allah berfirman : Dan berapa banyak binatang yang tidak (dapat) membawa (mengurus) rezkinya sendiri. Allah-lah yang memberi rezki kepadanya dan kepadamu dan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. Al Ankabut: 60).

Dikutip dari: [reportaseterkini.net]

 
Komentar Artikel "MELEPAS JILBAB DEMI KARIR? BAGAIMANA MUSLIMAH HARUS MENYIKAPINYA?"